Regelzaken

Na detentie komt er vaak veel op u af. Onze vrijwilligers en stagiaires kunnen u helpen bij deze regelzaken. Zo kunt u geholpen worden bij het aanvragen van huurtoeslag, een nieuwe identiteitskaart of een DigiD, maar ook bij het inschrijven in een gemeente. Als u geen postadres heeft, kan hier ook samen naar gekeken worden.


Meer weten over de mogelijkheden van re-integratie?
Stichting SurAnt: surant.nu
Humanitas Een Nieuwe Start: Een nieuwe start

Regelzaken_buiten-RIC-SurAnt-na-detentie